+31 (0)6 2003 9399
 
 

Profiel

Signum is specialist op het gebied van integere en beheerste bedrijfsvoering. Integere bedrijfsvoering zoals vereist door financiële toezichtregelgeving als de Wtt, Wwft en Wft, in de ruimste zin van het woord.

Signum biedt een unieke combinatie van kennis en ervaring. Onze deskundigheid op het gebied van integere en beheerste bedrijfsvoering is gebaseerd op vele jaren ervaring in de adviespraktijk, met het uitvoeren van controle onderzoeken en het geven van opleidingen. Deze ervaring is opgedaan in financiële ondernemingen, grote adviesorganisaties en bij De Nederlandsche Bank. Mede hierdoor zijn wij bekend met verwachtingen, denkkader en doelen van de toezichthouder.

Trustkantoren vormen een belangrijke groep cliënten van Signum. Daarnaast werken wij voor betaaldienstverleners, accountants, belastingadviseurs, notarissen en advocaten, die aan de voorschriften van de Wwft moeten voldoen.

Waar wij voor gaan

Signum helpt haar cliënten bij het verbeteren van de integere bedrijfsvoering in de zin van de Wtt en het realiseren van een integere bedrijfscultuur in brede zin. Een organisatie gericht op verbetering van performance en continuïteit, waarin integriteit als waarde is verweven. Onze focus is hierbij gericht op de audit functie bij trustkantoren. Daarnaast geven wij juridisch avies over Wtt en Wwft en wij doen onderzoek naar gedrag en cultuur in organisaties en de achterliggende oorzaken van onvoldoende beheersing van integriteitrisico’s. Ook bieden wij ondersteuning in 'zwaar weer' situaties in de relatie met de toezichthouder. Ten slotte verzorgen wij in-company opleidingen en toetsen het kennisniveau en risicobewustzijn binnen organisaties.

Waar wij voor staan

In de visie van Signum kunnen compliance en integriteit pas geborgd zijn als in de organisatie een aantal randvoorwaarden is ingevuld. Hierbij gaat het om aansturing, gedrag en cultuur, en parate kennis van de relevante wet- en regelgeving. En om een heldere visie op integriteit en beleid voor het omgaan met ethische dilemma’s.
Governance, cultuur, integriteit en compliance zien wij dan ook als één geheel.
 
ONTWERP CENTOMANI | REDACTIE JSCOMMUNICATIE | REALISATIE STUDIO PROJECTIE
© 2010 | SIGNUM CONSULTING B.V. | KvK 51044552 | DISCLAIMER